top of page

Allmänna villkor

I nedan kundvillkor benämns Crepson AB med sina tjänster på crepson.se och menynu.com/shop/crepson/ endast med ”crespon.se”.

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra inköp via crepson.se.

Pris och betalning

Priserna för de beställda varorna är de som anges på crepson.se dagen då ordern läggs. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges.

Betalning sker med Swish.

Inga kortuppgifter sparas av crepson.se utan endast det referensnummer som nyttjas i dialogen Swish. Alla kommunikation i samband med betalning är krypterad enligt industristandarden SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring över Internet.

Leverans

Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid registrering. Det är du som kund som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress.

Leveranstiden är beroende på distans till leveransadress samt antal pågående beställningar. Kontakta oss innan beställningen för preliminärt leveranstid.

 

Ändring av din beställning
Produktion av din beställning påbörjas omedelbart efter beställningen. Din beställning kan inte ändras.

 

Reklamation & ångerrätt
Om något fel skulle föreligga ber vi dig kontakta crepson.se. Vårt ansvar är begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. För att varan ska kunna reklameras måste originalförpackningen finnas kvar.

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Du kan därför inte ångra köp av matvaror. Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta oss på nedan angiven adress.

 

Force majeure
Skulle crepson.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom crespon.se:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

Även vid Force majeure-situationer kommer crepson.se alltid att i möjligaste mån försöka utföra våra åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt i skälig omfattning kompensera dig.

Tvist
Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Behandling av personuppgifter

 

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

Tjänster som erbjuds av crepson.se tillhandahålls av:

Crepson AB
Org.nummer 559155-2038
 

Tel: 08-34 52 00
E-post: info@crepson.se

bottom of page